web analytics
www.mkbadviesenondersteuning.nl
[LayerSliderWP] Slider not found
Onze services

MKB Advies en Ondersteuning

MKB is een in Nederland gebruikte afkorting voor Midden- en Kleinbedrijf. Met MKB bedoelt men in het algemeen ondernemingen tot 250 werknemers. In Nederland valt slechts drie per duizend ondernemingen hier buiten. Het midden- en kleinbedrijf was in 2012 goed voor een omzet van €858 miljard en werkten er 4.163.000 mensen in MKB bedrijven.

MKB Advies en Ondersteuning wil organisaties binnen het MKB zoveel mogelijk ondersteunen en ontlasten bij de uitoefening van het beroep. MKB A&O wil daarbij helpen bij alle ondernemersvragen. De ondersteuning varieert van informatievoorziening tot bijvoorbeeld het helpen bij de aangifte omzetbelasting en het verkrijgen van subsidies. Wij richten ons met name op de bedrijven met meer dan 20 fte in alle branches van het MKB.

De onderwerpen

mWr51qMKosten verlagen? Denk ook aan subsidies……..

 

Subsidies bestaan er in uiteenlopende onderwerpen en komen van verschillende soorten instanties zoals het Rijk, Provincie en de EU. Het is belangrijk om een goed inzicht te hebben in de verschillende subsidies, want een subsidie kan veel geld of zekerheid opleveren voor een bedrijf of bepaald project.

Om een goed inzicht krijgen in de subsidies zijn deze ingedeeld naar de volgende onderwerpen:

 

 1. Bedrijfsfinanciering;   zoals Microkrediet.

 2. Personeel;  bijvoorbeeld Opleidings- en ontwikkelingsfonds.

 3. Export;   bijvoorbeeld Partners for international business.

 4. Huisvesting;   zoals Veiligheid kleine bedrijven

 5. Innovatie;  zoals Innovatieprestatiecontracten

 

Voor een overzicht van de belangrijkste subsidies klik op het onderwerp subsidies in het Hoofdmenu.

mhAM5AKFinancien is een belangrijke informatiebron…….

 

Financien is voor ieder bedrijf een belangrijk onderdeel. Financien moet goed georganiseerd zijn. Buiten dat een administratie bijhouden een wettelijke eis is, levert deze administratie ook belangrijke info met betrekking tot het functioneren tot de onderneming.

 

 

De financien zijn o.a. onderverdeeld naar de volgende onderwerpen:

 

 • Begroting
 • – Administratie
 • – Debiteuren
 • – Planning en control
 • – Solvabiliteit
 • – Liquiditeit
 • – Salarisadministratie

 

Voor een overzicht van financien klik op het onderwerp in het Hoofdmenu.

mlCzhEyMarketing bestaat uit meer dan alleen reclame……

Marketing is erop gericht om de verkoop van goederen te bevorderen en is daarom enorm belangrijk. Marketing bestaat uit meer dan alleen reclame. Marketing is veel breder dan reclame. Marketing is bijvoorbeeld ook het verkrijgen van een goed imago en het analyseren van de markt.

 

 

De onderwerpen die onder andere bij marketing beschreven worden zijn:

 • – De marketinginstrumenten
 • – Reclame
 • – Marketingplan
 • – Imago
Meer weten over marketing klik dan op het onderwerp in het Hoofdmenu.

 

De regels met betrekking tot HRM………

HRM wordt vaak alleen gezien als personeelsbeleid en personeelsmanagement. Toch vallen er meer onderdelen onder HRM. Werkgevers hebben veel ook verplichtingen bij personeel. Bijvoorbeeld bij ziekte of indiensttreding van medewerkers. Wat zijn de regels bij HRM?

Hierbij een overzicht van de onderwerpen bij HRM:

 1. Arbeidsovereenkomst
 2. Proeftijd
 3. CAO
 4. Indiensttreding
 5. Medezeggenschap
 6. Ontslag
 7. Ziekteverzuim
 8. Wet verbetering poortwachter
ICT beheerICT: van beheer tot E-commerce……….

 

 

Onder ICT wordt verstaan het beheren van informatiesystemen, de beveiliging van deze systemen en de huidige internettoepassingen zoals e-commerce.

 

 

De onderwerpen zijn:

 

 • – ICT beheer
 • – ICT beveiliging
 • – E-commerce
 • – Webwinkel
 • – Elektronisch faktureren
 • – Cloud computing
OLYMPUS DIGITAL CAMERABelastingen bieden ook mogelijkheden……..

 

Voor een onderneming zijn over het algemeen de BTW, vennootschapsbelasting en loonbelasting de belangrijkste belastingonderwerpen. Wat zijn de regels? Hoe werkt de aangifte? Dit zijn enkele van de vele vragen die daarbij naar voren komen. Verder wordt bij belastingen meestal gedacht aan de verplichting tot betalen. Maar de belastingwet biedt ook mogelijkheden om minder belasting te hoeven te betalen. Zo zijn er een aantal aftrekposten waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden.

 

De onderwerpen zijn:

 

 • – BTW
 • – Vennootschapsbelasting
 • – Loonbelasting
 • – Aftrekposten
mgyTTLcWat zijn de mogelijkheden om geinvesteerd kapitaal weer vrij te krijgen……

 

Activa, voorraden kunnen een groot deel van de liquide middelen in beslag nemen. Wat zijn de mogelijkheden om dit geinvesteerd kapitaal weer vrij te krijgen voor andere activiteiten. Zijn er ook nog andere investeerders dan de bank? Zie daarom de volgende onderwerpen:

 

 1. Risicokapitaal
 2. Factoring
 3. Lease
 4. Voorraadfinanciering
meQjGooMeer weten over contracten met schoonmaakbedrijven of soorten catering…….

 

Hoe zien de contracten bij overeenkomst met het schoonmaakbedrijf eruit? Uit welke onderdelen bestaan deze? Wat voor soorten catering bestaan er? Meer weten over deze onderwerpen. Zie dan de volgende onderwerpen:

 

 • – Schoonmaak
 • – Catering
 • – Huisvesting

Hoofdmenu

Recente Berichten

Realisatieprincipe

Het realisatieprincipe is een toerekeningsregel voor de opbrengsten of winst aan een…

Grondslagen waardering jaarrekening

Voor de waardering van de waardering van de activa zijn er vijf…

Overlopende activa

Overlopende activa zijn balansrekeningen die voor de balansdatum zijn betaald in verband…