web analytics

Archives

Microkrediet

augustus 11th, 2011 | Redactie | Tags: , ,

Microkredieten worden verstrekt aan ondernemers die een zakelijke lening tot €50.000 nodig hebben. Naast de lening kan ook coaching aangevraagd worden. De lening en coaching kan worden aangevraagd bij Qredits Microfinanciering Nederland.     Voorwaarden: • Krediet tot €50.000 • Ondernemingsplan inclusief exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose en investeringsbegroting. • De onderneming is een eenmanszaak, VOF, CV of een BV. Hoe? Microkredieten worden aangevraagd bij Qredits Microfinanciering Nederland.

Read More

Partners for International Business (PIB)

Wanneer u deel uitmaakt van een groep van bedrijven en kennisinstellingen die een buitenlandse markt wil betreden, dan kan steun verkregen worden via Partners for International Business (PIB)bij de toegang tot kansrijke buitenlandse markten.   Voorwaarden: De groep bestaat uit minimaal 3 bedrijven uit een van de topsectoren De buitenlandse markt die u wilt betreden, is in een van de focuslanden. U bent bereid zelf een deel van uw activiteiten te financieren. Hoe kan de subsidie aangevraagd worden? Via een intakeformulier van het Agentschap NL Waar kan de subsidie aangevraagd […]

Read More

Voordelen factoring

Bij factoring worden de debiteuren uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Het uitstaande debiteurenbedrag wordt bij factoring uitgekeerd aan het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt. De factormaatschappij ontvangt daarbij in ruil daarvoor een percentage van de omzet. Dit percentage is afhankelijk van de debiteurenportefeuille en voorwaarden en schommelt tussen de 1% en 2%. Daarbij worden wel kosten bespaard voor de debiteurenadministratie. Naast financiering van debiteuren wordt dus ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij overgedragen. Factoring kan bestaan uit een aantal onderdelen: […]

Read More

Belastingen

april 6th, 2011 | Redactie | Tags:

Voor een onderneming zijn over het algemeen de BTW, vennootschapsbelasting en loonbelasting de belangrijkste belastingonderwerpen. Wat zijn de regels? Hoe werkt de aangifte?

Read More

Financien

april 6th, 2011 | Redactie | Tags:

Buiten dat een administratie bijhouden een wettelijke eis is, levert deze administratie ook belangrijke info met betrekking tot het functioneren tot de onderneming

Read More

Reclame

Het doel van reclame is om klanten over te halen tot aanschaf van goederen en diensten, het versterken van het imago of de naamsbekendheid vergroten. Een bekend model van de werking van reclame is het AIDA model. Dit wil zeggen Attention, Interest, Desire, Action: de aandacht opwekken, de interesse wekken, het verlangen opwekken, tot actie overhalen. AIDA is ontstaan rond 1900. Sindsdien zijn er veel variaties geweest op dit model, die voornamelijk bestonden uit het toevoegen van andere effecten. Veelgebruikte media voor reclameboodschappen zijn: • Televisie • Radio • Internet […]

Read More

Factoring

mei 23rd, 2010 | Redactie | Tags:

Factoring is een

Read More