web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Banken scherpen leenvoorwaarden voor MKB bedrijven aan

mei 31st, 2013 | Redactie | Tags:

Volgens de Nederlandsche Bank heeft de helft van de banken in Nederland de leenvoorwaarden voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Oorzaken zijn de toegenomen risicoperceptie en de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de banken Tegelijkertijd rapporteert een ruime meerderheid van de banken (83%) dat de vraag naar krediet door het MKB is afgenomen.

De acceptatiecriteria voor bedrijfskrediet zijn in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Dit betrof vooral de leningen aan het MKB. In het tweede kwartaal van 2013 verwacht zo’n 30% van de Nederlandse banken hun acceptatiecriteria voor leningen aan het bedrijfsleven aan te scherpen, vooral bij leningen aan het midden- en kleinbedrijf.

Volgens de DNB hebben twee factoren in belangrijke mate bijgedragen aan de aanscherping van de leenvoorwaarden. Ten eerste zijn dat de risico’s ten aanzien van de algemene economische bedrijvigheid, de vooruitzichten voor de desbetreffende bedrijfstak of onderneming en risico met betrekking tot het vereiste onderpand. Daarnaast rapporteert de helft van het bankwezen dat ook de kosten die verband houden met de vermogenspositie aanleiding zijn geweest om de leenvoorwaarden voor het MKB aan te scherpen

Banken namen in het eerste kwartaal van 2013, naar eigen zeggen, een daling waar van de totale vraag naar bedrijfskrediet. Vooral bij de leningen aan het MKB werd een afname gemeld Als oorzaken van de vraagdaling noemen de banken vooral een dalende financierings­behoefte voor zowel vaste investeringen als voor fusies/‌overnames en herstructurering van de onderneming. Een derde deel van de banken verwacht in het tweede kwartaal een verdere daling van de vraag naar bedrijfskrediet, aldus de Nederlandsche Bank.