web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Borgstelling MKB krediet (BMKB)

Borgstelling MKB kredietDe borgstelling MKB krediet is een garantstelling van de overheid voor een gedeelte van een krediet van de onderneming. Dit is mogelijk wanneer het bedrijf te weinig onderpand kan bieden maar wel een gunstig toekomstperspectief heeft. De financierende bank kan dit krediet aanvragen. Bedrijven kunnen maximaal €1.000.000 aanvragen.

 

Starters BMKB
Wanneer een onderneming minder dan 3 jaar bestaat kan er gebruik gemaakt worden van de starters BMKB. De regeling is bedoeld voor starters met goede perspectieven, maar die te weinig onderpand kan bieden. De overheid staat dan garant voor een deel van de lening. Voor een lening bij de bank van maximaal €266.667 staat de overheid borg voor 67,5% van de lening.

Voorwaarden:
• Onderneming heeft maximaal 250 werknemers
• Maximale jaaromzet van €150 mln. of een balanstotaal van €43 mln.
• De meeste MKB bedrijven komen in aanmerking. De toets of een onderneming in aanmerking komt is te vinden op Agentschap NL.

Hoe?
De aanvraag loopt via de bij deze regeling aangesloten bank.