web analytics

Category Archives: Bedrijfsfinanciering

Risicokapitaal

Risicokapitaal is geld dat een informal investor, venture capitalists en participatiemaatschappijen in een bedrijf investeren. Bij deze groep investeerders gaat het meestal om grote bedragen. Deze investeerders zijn op zoek naar een zo hoog mogelijk rendement.  Na een paar jaar verkopen deze investeerders hun aandeel in het bedrijf. De participatiemaatschappij neemt rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van uw onderneming. De looptijd van de investering is gemiddeld 3 tot 7 jaar, afhankelijk van het type financiering en de marktontwikkeling. Soms verstrekt de participatiemaatschappij in combinatie met aandelenkapitaal ook achtergestelde leningen om […]

Read More

Voorraadfinanciering

januari 22nd, 2013 | Redactie | Tags:

Inkopen en voorraden kunnen een groot deel van de liquide middelen in beslag nemen. Het is via voorraadfinanciering mogelijk om dit geïnvesteerd vermogen weer vrij te maken. Het werkkapitaal kan op deze manier vrijgemaakt worden voor andere investeringen. Werkkapitaal kan gebruikt worden voor activiteiten die meer opbrengen dan de rente van de lening. Financiering van voorraden is met name geschikt voor bedrijven met een seizoenspatroon in de inkopen. Voorraadfinanciering kan op twee manieren plaatsvinden. Ten eerste kan een vast percentage van de gemiddelde voorraad gefinancierd worden. Nadeel van deze financiering […]

Read More

Lease

augustus 19th, 2011 | Redactie | Tags: , ,

Voordeel: ruimte in liquiditeit.  Lease niet alleen voor auto’s.  Lease is een veelgehoord begrip. Meestal wordt dit in verband gebracht met auto’s, maar allerlei soorten activa vallen onder lease (produktiemachines, computers, auto’s etc.) Voor de aanschaf van activa moet werkkapitaal vrijgemaakt worden. Er is geen eenduidige definitie of vorm van activa. Er worden wel duidelijk twee soorten te onderscheiden. Operational en financial lease. Bij operational lease blijft het eigendom bij de leasemaatschappij. De activa komen niet op de balans. De kosten worden direct in de verlies en winst rekening geboekt. Operational lease […]

Read More

Voordelen factoring

Bij factoring worden de debiteuren uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Het uitstaande debiteurenbedrag wordt bij factoring uitgekeerd aan het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt. De factormaatschappij ontvangt daarbij in ruil daarvoor een percentage van de omzet. Dit percentage is afhankelijk van de debiteurenportefeuille en voorwaarden en schommelt tussen de 1% en 2%. Daarbij worden wel kosten bespaard voor de debiteurenadministratie. Naast financiering van debiteuren wordt dus ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij overgedragen. Factoring kan bestaan uit een aantal onderdelen: […]

Read More