web analytics

Category Archives: Belastingen

Winstvrijstelling

januari 16th, 2014 | Redactie | Tags:

De Winstvrijstelling is een regeling die onder de inkomstenbelasting valt. De regeling bepaalt dat de winst uit een onderneming verminderd mag worden met een bepaald percentage. In 2013 bedraagt de winstvrijstelling 14% van de winst nadat de winst verminderd is met de ondernemersaftrek. De regeling geldt ongeacht het aantal uren dat in de onderneming besteed is. De regeling geldt niet als de winst behaalt is als medegerechtigde. Zie ook andere aftrekposten

Read More

BTW

juli 9th, 2013 | Redactie | Tags:

De BTW die geheven wordt op de producten moet afgedragen worden aan de belastingdienst. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de aangifte. De BTW kent verschillende tarieven: 21% voor de meeste diensten, 6% voor levensmiddelen en boeken en voor sommige producten geldt een nul tarief zoals medicijnen. Voor leveringen van diensten en goederen aan het buitenland gelden andere tarieven.   Administratie De onderneming is verplicht een goede administratie te voeren. De administratie valt hieronder om de BTW inzichtelijk te maken en aan de hand daarvan de aangifte te doen. In de […]

Read More

Aftrekposten

november 3rd, 2012 | Redactie | Tags:

De belastingwet biedt verschillende mogelijkheden aan bedrijven om minder belasting te hoeven te betalen. Zo zijn er een aantal Aftrekposten waardoor de winst lager uitvalt en er dus minder belasting betaald te hoeft te worden. Hieronder staan een aantal van deze aftrekposten aangegeven. MKB-winstvrijstelling De MKB-winstvrijstelling bedraagt 12% van de winst na toepassing van de ondernemersaftrek. De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij van belasting. Oudedagsreserve Een deel van de winst kan toegevoegd worden aan de oudedagsreserve. Deze oudedagsreserve is dus een aftrekpost van de winst. De […]

Read More

Vennootschapsbelasting

juli 23rd, 2012 | Redactie | Tags:

Bedrijven zoals BV’s en NV’s (soms ook stichtingen en verenigingen) betalen vennootschapsbelasting over de winst. Winst wil zeggen de belastbare winst verminderd met de aftrekbare verliezen. Alleen bedrijven die in Nederland zijn gevestigd betalen vennootschapsbelasting.   Verrekenen van verliezen De belastingdienst geeft de mogelijkheid om verliezen te verreken voor de vennootschapsbelasting met winsten uit andere jaren. Hieronder een beschrijving van de twee mogelijkheden. Carry back de winst uit het voorgaande jaar wordt verrekend met het verlies uit het huidige jaar. Carry forward: het verlies uit het huidige wordt verrekend met […]

Read More

Loonbelasting

januari 27th, 2012 | Redactie | Tags:

De loonbelasting is een belasting die geheven wordt over het loon van de werknemer. De loonbelasting wordt door de werkgever ingehouden van het loon van de werknemer en afgedragen aan de belastingdienst. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting wordt verrekend met de loonbelasting. Loon is voor de loonbelasting een ruim begrip, ook over andere vergoedingen voor werk kan loonbelasting worden geheven. De aangifte loonbelasting moet periodiek verstrekt worden aan de belastingdienst. Dit wil zeggen dat meestal 1x per maand of 1x per 4 weken aangifte gedaaan […]

Read More