web analytics

Category Archives: ICT

Webwinkel

mei 22nd, 2013 | Redactie | Tags:

Een webwinkel bestaat over het algemeen uit een website waar produkten op aangeboden worden met de mogelijkheid de produkten te bestellen.   Voordeel Voordeel is dat op relatief goedkope wijze zeer veel potentiele klanten bereikt kunnen worden. Dit medium biedt nieuwe winkeliers en traditionele winkels een mogelijkheid om de afzetmarkt te vergroten. Een webwinkel maken hoeft niet duur te zijn. Een webwinkel kan van eenvoudige standaard websites die zelf gebouwd kan worden tot volledig op maat gemaakte websites. Er zijn verschillende mogelijkheden om te beginnen met een webwinkel: Open source. Bij een open […]

Read More

ICT beveiliging

mei 22nd, 2013 | Redactie | Tags:

ICT beveiliging is een groot probleem voor bedrijven. Essentiele informatie staat op netwerken die niet goed beveiligd zijn. Vooral bedrijven die gebruik maken van internet zijn een kwetsbare groep. Hackers kunnen het systeem binnendringen, virussen kunnen belangrijke informatie onbruikbaar maken. Maatregelen ter beveiliging van de informatie is dus zeer belangrijk.   Risico analyse Maatregelen voor beveiliging beginnen bij een risico analyse. Via een risico analyse wordt vastgesteld wat de essentiele elementen zijn en waar deze elementen kwetsbaar zijn. Aan de hand van de risico analyse kunnen maatregelen getroffen worden. De […]

Read More

ICT beheer

mei 22nd, 2013 | Redactie | Tags:

Onder ICT beheer wordt verstaan het beheren en onderhouden van informatiesystemen. In de praktijk betekent dit het draaiend houden van de systemen. Een systeem bestaat uit een combinatie van hardware, software en randapparatuur. In een groot bedrijf wordt een aparte afdeling ingezet voor ICT beheer maar veel bedrijven besteden ICT beheer uit. Beheer bestaat uit: Zorgen dat het systeem operationeel blijft Preventief onderhoud Ondersteunen van gebruikers Inspelen op ontwikkelingen Beveiliging Beheer van autorisaties ICT beheer wordt gesplitst in verschillende gebieden. Daarbij moet gedacht worden aan functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch […]

Read More

Elektronisch factureren

mei 22nd, 2013 | Redactie | Tags:

Elektronisch factureren is het op een elektronische manier versturen en ontvangen van facturen. Belangrijkste kenmerk van de elektronische faktuur is dat deze ingelezen kan worden in een administratief systeem. Elektronisch factureren vergt natuurlijk wel een investering in software. Of elektronisch factureren goedkoper is dan de traditionele papieren facturen hangt af van de specifieke situatie zoals de hoeveelheid facturen. De belangrijkste voordelen van e-facturering zijn: besparing van tijd doordat de elektronische factuur sneller gemaakt kan worden. goedkoper: geen portokosten eerdere betaling van de factuur doordat de tijd voor postverzending en ontvangst […]

Read More

E-commerce

mei 22nd, 2013 | Redactie | Tags:

E-commerce is de vorm van handeldrijven via elektronische kanalen zoals internet. Grootste voordeel van e-commerce is dat het tegen betrekkelijk lage kosten een grote markt bediend kan worden. E-commerce neemt een steeds groter deel in van de markt. In 2012 is 9,8 miljard aan omzet via e-commerce gegenereerd. Dit is een stijging van 9% in vergelijking met 2011. In 2011 was de omzet nog 9 miljard.   De mogelijkheden van e-commerce zijn: Afzetmarktvergroting door naast het traditionele bedrijf zelf actief worden op het internet met een on-line winkel. Offertes en calculaties […]

Read More

Cloud computing

mei 22nd, 2013 | Redactie | Tags:

Bij cloud computing worden hardware, software en gegevens via internet beschikbaar gesteld. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de hard- en software. De acties vinden niet meer plaats op de computer van de gebruiker. De gebruiker betaalt een periodiek bedrag voor de diensten. Cloud computing is rond het jaar 2000 ontstaan. Er zijn 3 verschillende soorten cloudapplicaties: De eerste zijn eindapplicaties die via de cloud aangeboden worden. Deze dienst is vooral geschikt voor de eindgebruiker die gebruik maakt van diensten als e-mail, documenten, video […]

Read More