web analytics

Category Archives: Marketing

Wat zijn marketinginstrumenten?

mei 17th, 2013 | Redactie | Tags: ,

Wat zijn marketinginstrumenten? Marketing is het geheel van activiteiten die er op gericht de verkoop van goederen te bevorderen. Marketing wordt over het algemeen in vier verschillende marketinginstrumenten onderscheiden. Dit zijn de 4 p’s: product, prijs, promotie en plaats.  De 4 p’s De eerste P betreft het eigenlijke produkt ofwel datgene wat verkocht moet worden. Hierbij draait het er vooral om hoe dit product aansluit bij de wensen en behoeften van de klant. Marketing begint dus al bij het ontwikkelen van het product. De tweede P betreft de prijs of […]

Read More

Imago definitie

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags: ,

De imago definitie is de beeldvorming als totaal, die een organisatie of persoon oproept bij andere personen of bedrijf. Het imago over een bedrijf wordt verkregen door:  Eigen ervaringen en inzichten over de organisatie Algemene informatie die is ontleend aan de publieke opinie en ervaringen met soortgelijke organisaties De verwachtingen omtrent het product of dienst. Imago Aan de eigen ervaringen en inzichten worden de meeste waarde toegekend dan de algemene informatie. Hetzelfde geldt voor een product of dienst van een bedrijf. Het hangt dus grotendeels af van het verleden. Doelgroep Het […]

Read More

Marketingplan

januari 17th, 2012 | Redactie | Tags: ,

Wat is een marketingplan? Een marketingplan is een beschrijving van de marketingdoelstelling van een organisatie en hoe deze doelstellingen gehaald moeten worden. Het marketingplan sluit aan op de bedrijfsdoelstellingen. Door dit marketingplan is een organisatie beter in staat om beter gefundeerde beslissingen te nemen. Het marketingplan bestaat uit 12 onderdelen. Hierbij een beschrijving van deze onderdelen: 1. Uitgangspositie Bij de uitgangspositie wordt een omschrijving gegeven van de organisatie en op welke gebieden het marketingplan zich richt. 2. Situatieanalyse In de situatieanalyse wordt een analyse uitgevoerd op de interne en externe […]

Read More

Reclame

Het doel van reclame is om klanten over te halen tot aanschaf van goederen en diensten, het versterken van het imago of de naamsbekendheid vergroten. Een bekend model van de werking van reclame is het AIDA model. Dit wil zeggen Attention, Interest, Desire, Action: de aandacht opwekken, de interesse wekken, het verlangen opwekken, tot actie overhalen. AIDA is ontstaan rond 1900. Sindsdien zijn er veel variaties geweest op dit model, die voornamelijk bestonden uit het toevoegen van andere effecten. Veelgebruikte media voor reclameboodschappen zijn: • Televisie • Radio • Internet […]

Read More