web analytics

Category Archives: MKB Nieuws

Balans en boekhouden

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

De balans en boekhouden kunnen niet los van elkaar worden gezien. De balans komt voort uit de boekhouding. De balans is een verzameling van grootboekrekeningen die op een balans van een onderneming staan. De balans geeft de waarde van een onderneming weer. De balans bestaat uit twee onderdelen; de activa en de passiva. De activa zijn de bezittingen zoals gebouwen, voorraden en debiteuren en staan aan de linkerkant van de balans. Aan de rechterkant staan de passiva. Daar staan de schulden zoals leningen en crediteuren, maar ook het eigen vermogen. […]

Read More

Variabele kosten en de indeling

juli 5th, 2014 | Redactie | Tags:

De definitie van variabele kosten is: kosten waarbij het totale bedrag per periode verandert als het gevolg van een verandering in de bedrijfsdrukte in die periode. Voorbeelden van variabele kosten zijn inkoopkosten en energiekosten. De indeling in variabele en vaste kosten speelt een belangrijke rol in de bedrijfseconomie. De totale kosten van een organisatie veranderen namelijk bij een verandering van de produktie of afzet. Vaste kosten wijzigen nauwelijks bij verandering van de produktie. Variabele kosten dalen of stijgen wel mee met de productie of afzet. Variabele kosten kunnen op drie […]

Read More

Voortzetten topsectorenbeleid

oktober 28th, 2013 | Redactie | Tags:

De samenwerking tussen het bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen, regio’s en overheid is belangrijk. Het kabinet wil daarom doorgaan met het topsectorenbeleid. Zo blijft er via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) €275 miljoen beschikbaar voor programmatisch onderzoek. Hierbij verrichten verschillende onderzoekers gezamenlijk onderzoek. Er komt €150 miljoen extra om fundamenteel onderzoek (kennisontwikkeling) te versterken, waarvan €50 miljoen door herprofilering. Er komt €110 miljoen voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Hier staat tegenover dat de generieke subsidies omlaag gaan. Dit bedrag wordt vrijgemaakt door subsidies via belastingen te verlagen. In 2015 […]

Read More

Iets hogere export groei

oktober 17th, 2013 | Redactie | Tags:

Volgens het CBS was de uitvoer van goederen in augustus 2,5 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets hoger dan in de drie voorgaande maanden. Het volume van de invoer kromp in augustus met 2,3 procent, vrijwel evenveel als in juli. De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 33,4 miljard euro. Dat is 2,7 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde kromp met 8,1 procent tot 30,0 miljard euro. Dit is de grootste procentuele daling sinds november 2009. Het handelsoverschot bedroeg 3,4 miljard euro. Dat is 1,7 miljard euro meer dan in […]

Read More

Omzetdaling detailhandel iets lager

oktober 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in augustus 2013 de omzet van de detailhandel 0,7 procent lager was dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijzen stegen met 2,4 procent, terwijl het volume 3,0 procent kromp. Gemiddeld lag de omzet in de maanden juni, juli en augustus ruim 1 procent lager dan in dezelfde drie maanden in 2012. De omzet- en volumekrimp van de non-foodwinkels pakte in augustus lager uit dan in de voorgaande maanden. In vergelijking met augustus 2012 nam de omzet met ongeveer 2 procent af. De prijzen stegen met bijna 2 procent, het […]

Read More

Krimp productie industrie

oktober 11th, 2013 | Redactie | Tags:

De productie van de Nederlandse industrie was volgens de cijfers van het CBS in augustus 2,3 procent lager dan in augustus 2012. De industriële productie ligt al vanaf januari onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. De krimp was in augustus groter dan in de voorgaande vier maanden. In bijna alle branches van de industrie was de productie in augustus kleiner dan een jaar eerder. Zo noteerde de aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerking een productieverlies van 3,6 procent. De elektrotechnische en machine-industrie, en de basismetaal- en metaalproductenindustrie […]

Read More

Aantal faillissementen neemt iets af

oktober 11th, 2013 | Redactie | Tags:

Het aantal faillissementen neemt iets af. Volgens het CBS zijn in september 2013 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is iets minder dan in augustus en het laagste aantal tot nu toe in 2013. Het aantal faillissementen is wel nog 7 procent hoger dan in september 2012. Van de in september 2013 failliet verklaarde bedrijven waren de meeste actief in de handel (146) en de bouwnijverheid (100). Er zijn in de eerste drie kwartalen van 2013 veel faillissementen uitgesproken. Met 6353 is het aantal failliet verklaarde bedrijven […]

Read More

Omzet detailhandel in 1e kwartaal 2013 drie procent lager

juni 6th, 2013 | Redactie | Tags:

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de omzet van de detailhandel in Nederland in het eerste kwartaal van 2013 ruim drie procent lager is dan het jaar daarvoor. In vergelijking met andere landen in de Europese De Nederlandse detailhandel zit daarmee in de Europese achterhoede. De terugval is volgens het CBS voornamelijk te wijten aan de non-foodsector. In slechts in drie EU-lidstaten was de krimp groter. In de landen om ons heen waren de verkopen wel groter. Daarmee lijkt de detailhandel in deze landen minder gevoelig voor de gevolgen van de […]

Read More

Voortdurende daling aantal uitzenduren

mei 31st, 2013 | Redactie | Tags:

In het eerste kwartaal van 2013 is het aantal uitzenduren voor uitzendkrachten op contractbasis met 1,5 procent gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012, blijkt uit de cijfers van het CBS.  Het is het vierde kwartaal op rij met een daling. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. [content_block id=622]Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde Voor uitzendkrachten met een dienstverband  was het aantal uitzenduren in het eerste kwartaal 1,5 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2012. Het totaal aantal gewerkte uitzenduren daalde met 0,3 procent.  Ook de andere arbeidsmarktindicatoren verslechterden. De […]

Read More

Banken scherpen leenvoorwaarden voor MKB bedrijven aan

mei 31st, 2013 | Redactie | Tags:

Volgens de Nederlandsche Bank heeft de helft van de banken in Nederland de leenvoorwaarden voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Oorzaken zijn de toegenomen risicoperceptie en de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de banken Tegelijkertijd rapporteert een ruime meerderheid van de banken (83%) dat de vraag naar krediet door het MKB is afgenomen. De acceptatiecriteria voor bedrijfskrediet zijn in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Dit betrof vooral de leningen aan het MKB. In het tweede kwartaal van 2013 […]

Read More