web analytics

Category Archives: MKB Nieuws

Minder besteed in februari

mei 22nd, 2013 | Redactie | Tags:

Volgens het CBS besteedden de huishoudens in februari 2,2 procent minder aan goederen en diensten dan een jaar eerder. In januari was de consumptie door huishoudens 2,3 procent lager. Aan alle goederen en diensten is in februari minder besteed. Het volume van de bestedingen aan duurzame goederen was 6,1 procent kleiner dan in februari 2012. Vooral auto’s, huishoudelijke artikelen, lederwaren en schoenen waren minder in trek. Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,3 procent minder uitgegeven.

Read More

Nieuwe aanbestedingswet sinds 1 april van kracht

april 22nd, 2013 | Redactie | Tags: ,

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet van kracht geworden. Die moet kleinere bedrijven een eerlijker kans geven op een opdracht. De maatregelen uit de wet moeten leiden tot meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen meedingen naar een overheidsopdracht. De nieuwe wet betekent minder administratieve lasten. Ook mogen bedrijven de opdracht niet meer clusteren waardoor kleine bedrijven nu meer kans maken bij het winnen van de aanbesteding. De wet moet vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en het midden- en kleinbedrijf betere kansen bieden op overheidsopdrachten.

Read More

Krimp bedrijfsinvesteringen

april 10th, 2013 | Redactie | Tags: ,

Volgens de CBS cijfers is in februari het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 15 procent kleiner dan in februari 2012. Daarmee was de krimp iets groter dan in januari, toen de bedrijfsinvesteringen 14 procent lager waren dan een jaar eerder. Zowel in januari als in februari krompen vooral de investeringen in bouwwerken en vervoermiddelen fors. Wat betreft de vervoermiddelen hangt dat samen met een verandering van de belastingwetgeving. Per 1 januari werden de CO2-grenzen die gelden voor de bpm en de bijtelling voor personenauto’s van de […]

Read More

Innovatie MKB

maart 18th, 2013 | Redactie | Tags: ,

Hoe kan de innovatie MKB vorm gegeven worden? Op 1 januari 2012 is het innovatiefonds MKB+ gestart. Met het Innovatiefonds MKB+ steunt de Rijksoverheid snel groeiende, startende ondernemers door innovatieve plannen te financieren. Tot en met 2015 is er ruim €500 miljoen beschikbaar.  Het innovatiefonds MKB+ bestaat uit 3 pijlers: Innovatiekrediet De SEED Capital-regeling Fund-of-Funds Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. Hiermee worden ontwikkelingsprojecten (producten, processen en diensten) gestimuleerd waaraan substantiële technische en daaruit voortvloeiende financiële risico’s zijn verbonden. De Seed Capital-regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve […]

Read More

Belastingen

april 6th, 2011 | Redactie | Tags:

Voor een onderneming zijn over het algemeen de BTW, vennootschapsbelasting en loonbelasting de belangrijkste belastingonderwerpen. Wat zijn de regels? Hoe werkt de aangifte?

Read More

Financien

april 6th, 2011 | Redactie | Tags:

Buiten dat een administratie bijhouden een wettelijke eis is, levert deze administratie ook belangrijke info met betrekking tot het functioneren tot de onderneming

Read More

Factoring

mei 23rd, 2010 | Redactie | Tags:

Factoring is een

Read More