web analytics

Category Archives: Subsidies

Vergoeding voor verhuiskosten werknemer

Bij verhuizing van de werknemer naar een woning dichter bij het werk dan kan de werkgever een vergoeding voor verhuiskosten werknemer geven. De onbelaste verhuiskostenvergoeding is maximaal €7.750. Daarnaast kan een vergoeding gegeven worden voor de kosten van de overbrenging van de boedel.   De voorwaarden zijn: • De afstand tussen werk en woning was meer dan 25 kilometer. Na de verhuizing is de afstand tussen nieuwe woning en zijn werk minimaal 60% minder. • De werknemer moet binnen twee jaar verhuisd zijn nadat hij in dienst is gekomen, of […]

Read More

Subsidie aanpassing op de werkplek

Als een werkgever extra kosten gemaakt heeft aan voorzieningen om een werknemer in dienst te nemen of te houden, dan kan via subsidie aanpassing op de werkplek een vergoeding gekregen worden voor deze voorzieningen. De werknemer moet ziek of gehandicapt zijn.       Voorwaarden: De werknemer moet minimaal 6 maanden in dienst zijn. De voorzieningen moeten niet “meeneembaar” zijn. Waar kan de subsidie aangevraagd worden?  Bij het UWV Hoe kan de subsidie aangevraagd worden?  Via het aanvraagformulier bij het UWV

Read More

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (ESF Actie D)

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds verstrekt subsidie en andere mogelijkheden voor opleidingen van werknemers. Werkgevers kunnen een beroep doen op de mogelijkheden die deze fondsen bieden. De subsidies en mogelijkheden verschillen per sector. Het bedrijf moet aangesloten zijn bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. Bij de desbetreffende brancheorganisatie zijn de mogelijkheden aangegeven.

Read More

Mobiliteitsvouchers

MKB bedrijven met tussen de 25 en 250 werknemers kunnen een mobiliteitsvoucher aanvragen. Dit is een soort tegoedbon waarmee een mobiliteitsscan van het bedrijf gemaakt kan worden. Het mobiliteitsvoucher bedraagt €1.500. Een adviseur bekijkt dan hoe het woon-werkverkeer van en naar uw bedrijf sneller, goedkoper of duurzamer kan. Bij uitvoering van de mobiliteitsscan kan een grote mobiliteitsvoucher aangevraagd worden. Hiermee kan subsidie ontvangen worden voor de advieskosten of kosten voor invoering van de adviezen uit de mobiliteitsscan. Maximaal wordt 2/3 van de kosten met een maximum van €4.500 vergoed. Voorwaarden: […]

Read More

Research Development Aftrek

Met de Research Development Aftrek (RDA) kan een percentage van de investeringen worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om investeringen in onder andere huur van apparatuur, aankoop van materialen en investeringen in een laboratorium. In 2013 is het percentage 54%. De aanvraag voor de Research Development Aftrek kan alleen in combinatie met de Speur- en Ontwikkelingsaftrek ingediend worden.  Voorwaarden De kosten moeten direct toerekenbaar zijn De onderneming maakt gebruik van de Speur- en ontwikkelingsaftrek De onderneming is vennootschapsbelastingplichtig of als zelfstandig ondernemer inkomstenbelastingplichtig. Welke kosten komen […]

Read More

Programma innovatiestimulering

Mkb-ondernemingen kunnen deelnemen aan het programma innovatiestimulering. De aanvraag loopt via de provincie. Dit programma biedt subsidies, investeringspremies en samenwerkingsprojecten tussen kennis- en onderwijsinstellingen en groepen van bedrijven.   Waar kan de subsidie aangevraagd worden? Via de provincie.

Read More

Innovatieprestatiecontracten

mei 20th, 2013 | Redactie | Tags:

Wanneer u als MKB-ondernemer aan innovatie doet en daarbij in een project samenwerkt met andere bedrijven, kunt u via innovatieprestatiecontracten subsidie aanvragen. De belangenorganisatie begeleidt het project. In een IPC project voeren 10 tot 20 MKB ondernemingen voor maximaal 2 jaar innovatieprojecten uit onder begeleiding van een penvoerder. De projecten kunnen collectief of individueel worden uitgevoerd. Het voordeel kan oplopen tot €25.000. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een lump sum bedrag van €3.000,– De ingediende aanvragen worden beoordeeld op de mate van innovatie en samenwerking. De mogelijkheid tot een aanvraag in […]

Read More

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

mei 17th, 2013 | Redactie | Tags: ,

De Garantie Ondernemingsfinanciering betekent dat de financiers van grote en middelgrote bedrijven een garantie op een lening van 50% kunnen krijgen van de overheid. De leningen lopen van €1.5 mln tot €50 mln.   Voorwaarden: • De onderneming moet substantiële activiteiten hebben in Nederland.• Het bedrijf is in de kern gezond. • Goede rentabiliteits- en continuiteitsperspectieven • Geen grote kapitaalsonttrekkingen in de 12 maanden daarvoor. • Een aantal sectoren zijn uitgesloten. Hoe? De aanvraag loopt via één van de aangesloten banken. De bank bepaalt de of de kredietaanvraag in behandeling […]

Read More

Exportkredietverzekering

Wanneer uw bedrijf kapitaalgoederen of diensten exporteert, kunt u bij de Nederlandse Staat een exportkredietverzekering afsluiten tegen niet betaling. Het gaat hierbij om risicovolle landen en grote transacties. Voorwaarden: • De onderneming is gevestigd in Nederland en exporteert vanuit Nederland. Hoe aan te vragen? De subsidie moet bij bij Atradius Dutch State Business aangevraagd worden.

Read More

Wat zijn marketinginstrumenten?

mei 17th, 2013 | Redactie | Tags: ,

Wat zijn marketinginstrumenten? Marketing is het geheel van activiteiten die er op gericht de verkoop van goederen te bevorderen. Marketing wordt over het algemeen in vier verschillende marketinginstrumenten onderscheiden. Dit zijn de 4 p’s: product, prijs, promotie en plaats.  De 4 p’s De eerste P betreft het eigenlijke produkt ofwel datgene wat verkocht moet worden. Hierbij draait het er vooral om hoe dit product aansluit bij de wensen en behoeften van de klant. Marketing begint dus al bij het ontwikkelen van het product. De tweede P betreft de prijs of […]

Read More