web analytics

Category Archives: Subsidies

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk kan een deel van de loonkosten die uitgegeven worden voor technologisch speur- en ontwikkelingswerk, vergoed worden. Deze regeling biedt dus het voordeel dat de kosten voor Research en Development verlaagd kunnen worden. Praktisch betekent het dat er minder loonheffing wordt afgedragen. Het financieel voordeel is voor ieder soort onderneming verschillend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen startende ondernemingen, ondernemingen, kennisinstellingen en zelfstandigen.  Niet alle projecten komen in aanmerking. De projecten zijn bepaald en moeten ook nog aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke projecten komen […]

Read More

Finance for International Business (FIB)

Wanneer u als mkb-ondernemer wil investeren in China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika, dan kan 35% van het financieringsbedrag in de vorm van een lening verkregen worden. De lening heeft een looptijd van 5 jaar.    Voorwaarden: De financiering is bestemd voor nieuwe activiteiten in China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika. De investeringen betreffen bedrijfsgoederen, opstart of uitbouw van productiefaciliteiten en verkoopkantoren en/of werkkapitaal. Waar moet de subsidie aangevraagd worden? Bij Agentschap NL.

Read More

Dinalog Conversion Factory

Als u als MKB-ondernemer een logistiek probleem heeft, dan kunt u dit laten oplossen tegen een gereduceerd tarief met de Dinalog Conversion Factory. Het probleem wordt dan opgelost door een team van de Technische Universiteit Eindhoven. Ook als groep MKB bedrijven kan worden ingeschreven. In 2013 kunnen maximaal 20 projecten onder deze regeling uitgevoerd worden. De regeling Dinalog Conversion Factory is bedoeld om het MKB te stimuleren om beschikbare kennis toe te passen en met de onderwijsinstellingen te werken aan een nieuwe generatie logistieke professionals. De problemen die opgelost worden […]

Read More

Groeifaciliteit

Bij een snelle groei is vaak extra kapitaal nodig. Wanneer de financier terughoudend is kan de groeifaciliteit helpen. Bij een financiering van banken kan een garantiefinanciering worden gegeven tot €5 mln als achtergestelde lening. Risicodragend vermogen verstrekt door participatiemaatschappijen valt tot €25 mln onder de regeling.   Bij faillissement, verlies van verkoop aandelen of kwijtschelding van een lening is 50% garantgesteld.  Eenmalig wordt een provisie van 0,5% gerekend. Daarnaast moet jaarlijks een provisie aan het Agentschap NL betaald worden. Voorwaarden: • Voldoende rentabiliteits- en continuiteitsperspectief. • Bepaalde sectoren zijn uitgesloten. […]

Read More

Borgstelling MKB krediet (BMKB)

De borgstelling MKB krediet is een garantstelling van de overheid voor een gedeelte van een krediet van de onderneming. Dit is mogelijk wanneer het bedrijf te weinig onderpand kan bieden maar wel een gunstig toekomstperspectief heeft. De financierende bank kan dit krediet aanvragen. Bedrijven kunnen maximaal €1.000.000 aanvragen.   Starters BMKB Wanneer een onderneming minder dan 3 jaar bestaat kan er gebruik gemaakt worden van de starters BMKB. De regeling is bedoeld voor starters met goede perspectieven, maar die te weinig onderpand kan bieden. De overheid staat dan garant voor […]

Read More

Veiligheid kleine bedrijven (VKB)

februari 18th, 2012 | Redactie | Tags:

Alle kleine bedrijven in winkelgebieden of bedrijventerreinen met een Keurmerk Veilig Ondernemen kunnen in 2013 een gratis VKB-scan laten uitvoeren. Op basis van deze scan kan via de subsidie Veiligheid kleine bedrijven geinvesteerd worden in organisatorische, bouwkundige, elektronische of digitale maatregelen, of combinaties daarvan. De helft van de investering wordt vergoed tot een maximum van € 1.000.   Voorwaarden: Het bedrijf telt maximaal 10 fulltime medewerkers en maximaal 5 vestigingen. Het bedrijf is gevestigd in een winkelgebied of bedrijventerrein met een Keurmerk Veilig Ondernemen. Hoe kan de subsidie aangevraagd worden? […]

Read More

Subsidie preventiemaatregelen woning- en bedrijfsovervallen

Wanneer u als bedrijf slachtoffer bent geweest van een overval, dan kunt u een financiele tegemoetkoming via de subsidie preventiemaatregelen woning- en bedrijfsovervallen krijgen om een nieuwe overval te voorkomen. Het kan hierbij gaan om technische maatregelen maar ook om bijvoorbeeld een training. Voorwaarden: • De inbraak of overval was gewelddadig. • De maatregelen moeten aangetoond worden met bonnen. Hoe kan de subsidie aangevraagdworden? • Aanvraag via de website van Schadefonds Geweldsmisdrijven Waar kan de subsidie aangevraagd worden? • Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Read More

Microkrediet

augustus 11th, 2011 | Redactie | Tags: , ,

Microkredieten worden verstrekt aan ondernemers die een zakelijke lening tot €50.000 nodig hebben. Naast de lening kan ook coaching aangevraagd worden. De lening en coaching kan worden aangevraagd bij Qredits Microfinanciering Nederland.     Voorwaarden: • Krediet tot €50.000 • Ondernemingsplan inclusief exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose en investeringsbegroting. • De onderneming is een eenmanszaak, VOF, CV of een BV. Hoe? Microkredieten worden aangevraagd bij Qredits Microfinanciering Nederland.

Read More

Partners for International Business (PIB)

Wanneer u deel uitmaakt van een groep van bedrijven en kennisinstellingen die een buitenlandse markt wil betreden, dan kan steun verkregen worden via Partners for International Business (PIB)bij de toegang tot kansrijke buitenlandse markten.   Voorwaarden: De groep bestaat uit minimaal 3 bedrijven uit een van de topsectoren De buitenlandse markt die u wilt betreden, is in een van de focuslanden. U bent bereid zelf een deel van uw activiteiten te financieren. Hoe kan de subsidie aangevraagd worden? Via een intakeformulier van het Agentschap NL Waar kan de subsidie aangevraagd […]

Read More