web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Realisatieprincipe

oktober 22nd, 2018 | Redactie | Tags:

Het realisatieprincipe is een toerekeningsregel voor de opbrengsten of winst aan een periode.

Dit principe houdt in dat de periode waarin de prestatie door de onderneming is geleverd in het produktie- en verkoopproces en de opbrengst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld, is de periode waarin de opbrengst wordt genomen.

Bij ondernemingen die een voorraad houdt heeft de onderneming te maken met het probleem dat de opbrengst van de goederen niet vaststaat voor de goederen verkocht en geleverd zijn. De opbrengst en de winst wordt pas genomen op het moment van levering. Dan wordt ook de vordering op de debiteur geboekt. De voorraad die niet is verkocht wordt gewaardeerd tegen kostprijs.

Bij andere type ondernemingen kunnen andere regels van opbrengsttoerekeningen worden gebruikt. Bij produktie op bestelling heeft de verkoop al plaatsgevonden voor de produktie. Dan wordt de opbrengst geboekt wanneer de produktie gereed is.

Het realisatieprincipe is dus geen vaste regel. Het geeft alleen criteria waar aan voldaan moet zijn wanneer de opbrengsten en winsten genomen kunnen worden.

  • Er moet gepresteerd zijn;
  • Voldoende zekerheid over de opbrengst.