web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Eigen vermogen berekenen

oktober 7th, 2016 | Redactie | Tags:

Het eigen vermogen berekenen kan via een eenvoudige formule:

Activa – Passiva = Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit de inleg van de aandeelhouders zelf door middel van aandeeluitgifte. Het eigen vermogen neemt toe en af door de winst en verliezen die een onderneming maakt.

Het voordeel van eigen vermogen is dat het permanent vermogen is. Het hoeft niet te worden afgelost. Daartegenover staat dat het duurder is dan vreemd vermogen.

https://www.managementboek.nl/boek/9789001841799/introductie-basisbegrippen-bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-andre-heezen?affiliate=5298