web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Groeifaciliteit

GroeifaciliteitBij een snelle groei is vaak extra kapitaal nodig. Wanneer de financier terughoudend is kan de groeifaciliteit helpen. Bij een financiering van banken kan een garantiefinanciering worden gegeven tot €5 mln als achtergestelde lening. Risicodragend vermogen verstrekt door participatiemaatschappijen valt tot €25 mln onder de regeling.

 

Bij faillissement, verlies van verkoop aandelen of kwijtschelding van een lening is 50% garantgesteld.  Eenmalig wordt een provisie van 0,5% gerekend. Daarnaast moet jaarlijks een provisie aan het Agentschap NL betaald worden.

Voorwaarden:
• Voldoende rentabiliteits- en continuiteitsperspectief.
• Bepaalde sectoren zijn uitgesloten.
• Het betreft “nieuw kapitaal”

Hoe?
De aanvraag loopt via één van de aangesloten banken.