web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Indiensttreding

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer moet u als werkgever voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Hieronder deze administratieve taken:

Opgave gegevens voor loonheffing

Bij indiensttreding moet de werknemer schriftelijk de volgende gegevens aan de werkgever verstrekken:

  • naam en voorletters
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer
  • adres
  • postcode en woonplaats
  • woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont

De werknemer moet eveneens bij indiensttreding een verzoek indienen bij de werkgever voor het toepassen van de loonheffingskorting. De opgaaf van de gegevens voor de loonheffingen is vormvrij. De schriftelijke gegevens en het verzoek om toepassing van de loonheffingskorting moeten voorzien zijn van door de werknemer van een dagtekening en handtekening.

Identificatieplicht

De werkgever moet de identiteit van de werknemer hebben vastgesteld voor aanvang van de werkzaamheden. Hij moet op grond van de wet voldoen aan drie verplichtingen: de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht.

Verificatieplicht

De werkgever moet aan de hand van een geldig identiteitsbewijs de identiteit van de werknemer vaststellen en nagaan of het identiteitsbewijs niet vervalst is. De werknemer (ook ingeleende werknemers) is verplicht dit te tonen.

De volgende documenten zijn geldige legitimatiebewijzen:

  • het Nederlands nationaal paspoort;
  • de Nederlandse identiteitskaart (deze vervangt de Europese identiteitskaart);
  • het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort;
  • het diplomatiek paspoort of dienstpaspoort;

Zie ook artikel over: Loonbelasting