web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Innovatieprestatiecontracten

mei 20th, 2013 | Redactie | Tags:

Wanneer u als MKB-ondernemer aan innovatie doet en daarbij in een project samenwerkt met andere bedrijven, kunt u via innovatieprestatiecontracten subsidie aanvragen. De belangenorganisatie begeleidt het project. In een IPC project voeren 10 tot 20 MKB ondernemingen voor maximaal 2 jaar innovatieprojecten uit onder begeleiding van een penvoerder.

De projecten kunnen collectief of individueel worden uitgevoerd. Het voordeel kan oplopen tot €25.000. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een lump sum bedrag van €3.000,– De ingediende aanvragen worden beoordeeld op de mate van innovatie en samenwerking. De mogelijkheid tot een aanvraag in 2013 loopt van 1 mei tot en met 20 juni 2013.

 Er zijn 3 verschillende subsidies:

 • innovatieprestatiecontract-project
 • verkenning van samenwerking
 • verkenning van internationale samenwerking.

Voorwaarden:innovatieprestatiecontracten

 • De belangenorganisatie heeft de leiding over het project.
 • Het projectrisico moet groter zijn dan het reguliere bedrijfsrisico
 • Minimaal 20% van de kosten moet besteed worden aan samenwerking.
 • De afgelopen 3 jaar is geen Innovatieprestatiecontract-subsidie gekregen.
 • De innovatie sluit aan op de agenda van de topsector waaronder de onderneming valt.

Voordeel

De subsidie voor Innovatieprestatiecontracten is 40% van de subsidiabele kosten. Het maximum is €25.000. De interne loonkosten kunnen worden doorberekend voor een tarief van €60 per uur. Minimaal 60% van de projectkosten moet bestaan uit Overige kosten. Overige kosten zijn kosten anders dan loonkosten.

De penvoerder ontvangt bovendien voor iedere deelnemer een lump sum bedrag van €3.000,–.

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • Loonkosten van personeel dat op de loonlijst staat of van personeel dat op de loonlijst staat van ondernemingen waarmee de onderneming in een groep zit. Alleen de uren hoeven opgegeven te worden.
 • Overige kosten zoals materiaalkosten. Voor aanschaf geldt dat alleen de specifieke gebruikskosten gedurende de projectperiode subsidiabel zijn.

Beoordeling

Het overkoepelend plan en de onderliggende plannen worden als 1 geheel beoordeeld. De wegingsfactoren zijn:

 • 60% mate van innovatie

Hierbij wordt met name gekeken of het te bereiken innovatieniveau van de meewerkende bedrijven hoger wordt dan het huidige niveau. Ook wordt gekeken naar de impact van de innovatie.

 • 40% mate van samenwerking

Bij de samenwerking wordt gekeken naar de mate van samenwerking en kosten die besteed worden aan collectieve activiteiten.

De hoogst gerichte aanvragen worden als eerste gehonoreerd totdat het budget op is.

Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?innovatieprestatiecontracten

Aanvraag moet door de penvoerder aan het Agentschap NL aangevraagd worden. De penvoerder doet behalve zijn eigen aanvraag ook die van de individuele deelnemers. De aanvraag moet in ieder geval voorzien zijn van:  

 • overkoepelend plan voor het gehele IPC-project
 • Het totaal begrotingsoverzicht  met daarin de urenbegroting van
 • de penvoerder
 • de begrotingen van alle deelnemers
 • een machtiging van de deelnemer aan de penvoerder om namens de deelnemer de aanvraag via het eLoket in te dienen

 De aanvraag moet via eLoket ingediend worden.

 

 

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789001841799/introductie-basisbegrippen-bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-andre-heezen?affiliate=5298