web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Marketingplan

januari 17th, 2012 | Redactie | Tags: ,

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan is een beschrijving van de marketingdoelstelling van een organisatie en hoe deze doelstellingen gehaald moeten worden. Het marketingplan sluit aan op de bedrijfsdoelstellingen. Door dit marketingplan is een organisatie beter in staat om beter gefundeerde beslissingen te nemen.

Het marketingplan bestaat uit 12 onderdelen. Hierbij een beschrijving van deze onderdelen:

1. Uitgangspositie
Bij de uitgangspositie wordt een omschrijving gegeven van de organisatie en op welke gebieden het marketingplan zich richt.

2. Situatieanalyse
In de situatieanalyse wordt een analyse uitgevoerd op de interne en externe situatie. Door interne analyse worden de zwaktes binnen de organisatie duidelijk. De onderwerpen die de interne analyse moet bevatten zijn:

 • Financieel
 • Organisatorisch
 • Economisch
 • Technologisch
 • Sociaal
 • Juridisch
 • Ecologisch

De externe analyse geeft inzicht in de externe factoren en bevat de volgende onderwerpen:

 • Demografisch
 • Economie
 • Sociaal-cultureel
 • Technologie
 • Ecologie
 • Politiek-juridisch

3. SWOT analyse
In de SWOT analyse worden de sterktes, zwaktes en de kansen en bedreigingen op een rij gezet. Hierdoor worden de zwaktes en bedreigingen duidelijk en kan daarop worden ingespeeld.

4. Confrontatiematrix
De confrontatiematrix is een uitwerking van de SWOT analyse. Om een duidelijk beeld te geven in welke situatie de organisatie zich bevindt en welke relatie de sterktes en zwaktes hebben, worden alle sterktes en zwaktes in een matrix opgenomen.

5. Strategische opties en het maken van keuzes
Aan de hand van de confrontatiematrix worden de strategische opties gevormd. Deze opties komen tot stand aan de hand van de analyse van diverse kwadranten in de confrontatiematrix. Nadat deze opties zijn gedefinieerd en uitgewerkt wordt er een duidelijke gemotiveerde keuze gemaakt voor een bepaalde strategie. De strategie bestaat doorgaans uit een aanvals-, verdedigings-, versterkings-, en een terugtrekstrategie.

6. Segmenteren van de markt
In dit hoofdstuk word de markt vastgesteld, en vervolgens de targets vastgesteld. De markt moet worden omschreven in duidelijk herkenbare doelsegment of doelgroepen. Deze doelgroepen hebben ieder specifieke kenmerken.

7. Positionering
Positionering wil zeggen hoe de organisatie zich onderscheidt van de concurrentie en hoe de organisatie “gezien” wil worden.

8. Marketingdoelstellingen
De marketingdoelstellingen beschrijven de doelstellingen zoals naamsbekendheid, marktaandeel en omzet. De marketingdoelstellingen kunnen per segment, doelgroep etc. geformuleerd worden.

9. Marketingstrategie
De marketingstrategie richt zich op de marketingdoelstelling. Per marketingdoelstelling wordt de strategie bepaald hoe de doelstelling gehaald kan worden. Bij het vaststellen van de marketingstrategie worden doorgaans de marketinginstrumenten gebruikt.

10. Marketinginstrumenten
De marketinginstrumenten bestaan uit de bekende 4 p’s. Prijs, product, plaats, promotie. De marketinginstrumenten zijn bedoeld om de verkoop van een product te bevorderen. In dit hoofdstuk worden de 4 p’s beschreven.

11. Activiteitenplan
Het activiteitenplan geeft op basis van bovenstaande aan welke marketingactiviteiten er zijn. Het marketingplan geeft invulling op het gebied van de activiteiten en wie, wat en wanneer uitvoert van de activiteiten.

12. Feedback en evaluatie
De feedback en evaluatie is het laatste onderdeel van het marketingplan. Na uitvoering moet getoetst worden of de doelstellingen zijn gehaald. Toetsing gebeurt doorgaans via een marktonderzoek. Hierna kan eventuele bijsturing plaatsvinden.