web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Overlopende activa

oktober 22nd, 2018 | Redactie | Tags: ,

Overlopende activa zijn balansrekeningen die voor de balansdatum zijn betaald in verband met kosten die bij een later boekjaar horen. Ook opbrengsten die tot het boekjaar behoren, maar later zullen worden ontvangen kunnen onder de overlopende activa worden geboekt. Dit laatste kan ook onder de vorderingen worden opgenomen.

Overlopende activa betreffen dan voornamelijk vooruitbetaalde kosten zoals verzekeringspremie of nog te ontvangen rente. Alle overlopende activa die een looptijd langer dan een jaar hebben moeten op de balans vermeld worden.

https://www.managementboek.nl/boek/9789001841799/introductie-basisbegrippen-bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-andre-heezen?affiliate=5298

Artikelen die misschien ook interessant zijn: