web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Reclame

Het doel van reclame is om klanten over te halen tot aanschaf van goederen en diensten, het versterken van het imago of de naamsbekendheid vergroten.

Een bekend model van de werking van reclame is het AIDA model. Dit wil zeggen Attention, Interest, Desire, Action: de aandacht opwekken, de interesse wekken, het verlangen opwekken, tot actie overhalen. AIDA is ontstaan rond 1900. Sindsdien zijn er veel variaties geweest op dit model, die voornamelijk bestonden uit het toevoegen van andere effecten.

Veelgebruikte media voor reclameboodschappen zijn:
• Televisie
• Radio
• Internet
• Folders
• Tijdschriften
• Billboards
• Computerspellen

Hoe kan reclame het beste ingezet worden?

Televisie is een van de bekendste kanalen voor reclame. 10 euros: 10 euros billsDe televisie uitzendingen hebben een groot bereik waardoor veel potentiële klanten worden bereikt. Televisie is ook een duur medium om reclame te maken.

Nadeel is dat niet alleen de doelgroep wordt bereikt maar ook nog veel andere groepen. Televisiereclame is bij uitstek geschikt voor producten en diensten die door grote massa worden gebruikt. Sinds de opkomst van internet is dit ook een belangrijk medium geworden voor reclame.

Welke reclame toepassingen het beste ingezet kunnen worden hangt af van een groot aantal zaken. Dit is eigenlijk maatwerk. Ieder bedrijf en product is anders en heeft een andere benadering nodig. Wat wel altijd hetzelfde is, is het proces rondom reclame maken.

Dit proces loopt als volgt:

market: No description 1. Doel bepalen. Wat moet er bereikt worden. Is dit verhoging van de omzet, verbetering van het imago of naamsbekendheid. Deze doelen moeten wel SMART geformuleerd worden.
2. Doelgroep bepalen. Welke doelgroep moet bereikt worden.
3. Het budget bepalen. Hoeveel kan er besteed worden aan reclame.
4. Het bedenken van de reclamecampagne. Welke middelen kunnen het beste ingezet worden om het doel te bereiken met het beschikbare budget. De juiste mix moet gevonden worden.
5. De werkelijke uitvoering van de reclamecampagne.
6. Evaluatie. Aan het eind wordt gekeken of de reclamecampagne succesvol is geweest en of de vooraf gestelde doelen zijn bereikt.

Enkele nieuwe trends in reclame zijn:

 • Crossmedia. Hiermee wordt bedoeld dat een media-uiting via verschillende media wordt gedaan. Een goed voorbeeld is een tv-programma dat verwijst naar een website waar de gebruiker kan reageren op het programma. Door deze verwijzing wendt de gebruiker twee verschillende media aan(internet en TV) om het hele concept te kunnen beleven. De bedoeling is dat de verschillende media doet waar het goed in is en dat door de interactie het bereik groter is.

Dialoogmarketing Is een vorm van marketing waarbij de interactie tussen bedrijf en klanten centraal staat. Het bedrijf benadert de klanten alleen met aanbiedingen die voor hen interessant zijn. De organisatie gebruikt hiervoor met name rechtstreekse en gerichte communicatie, van direct mail tot social marketing..

AR via Layar. Via de AR met Layar kan een extra beleving worden toegevoegd aan een geprinte (reclame) uiting. De werking is dat via een smartphone of tablet nieuwe of verborgen content gezien kan worden.

Reclametechnieken

Reclamemakers gebruiken verschillende technieken om consumenten te overtuigen.

  • Herhaling: Door de producten veel te herhalen worden onthoud de consument dit product beter.
  • Humor: Humor geeft mensen een goed gevoel bij een product. Door humor wordt er over een reclame gesproken.
  • Getuigenissen: Om aan te tonen dat het product wel heel goed is wordt veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde experts en gebruikers die verklaren dat dit product de beste is.
  • Associatie: Associëren wil zeggen het product in verband brengen met mooie omgevingen of modellen, waardoor je de producten daarmee associeert.
  • Slogans: door slogans onthouden de mensen het product beter.
  • Buzzen: Door een zogenaamde buzzer een artikel te laten uitproberen, kan deze in zijn omgeving voor mond-tot-mond-reclame zorgen. Zeker bij nieuwe artikelen kan dit snel voor goede naamsbekendheid zorgen.
  • Virale marketing: Een relatief nieuwe techniek waarbij het doel is dat de consument via e-mail de reclame boodschap doorstuurt. Dit kan bijvoorbeeld een grappig filmpje, webspelletje of een prijsvraag zijn. In het laatste geval is doorsturen vaak een vereiste om kans op de prijzen te maken.
  • Sterke punten benadrukken. Door de sterke punten van het product te benadrukken worden consumenten overgehaald om het product aan te schaffen.Wat is reclame

 

 

 

Nederlandse Reclame Code

De Nederlands Reclame Code zijn de regels waaraan de reclame moet voldoen. De Stichting Reclame Code heeft deze regels opgesteld. Of de reclames voldoen aan de regels wordt beoordeeld door de Reclame Code Commissie.

Waar moeten reclames aan voldoen voor de wet:
• De reclame mag geen algemeen belang schaden of publiek misleiden
• Misleidende reclame is verboden. De beweringen die gedaan worden in de reclame moeten juist zijn.
• Vergelijkende reclame mag niet.De naam van de concurrent mag wel genoemd worden, maar mag niet misleidend zijn.
• Ongevraagd berichten versturen met een commercieel, ideëel of liefdadigheidsdoel is verboden. Dit mag alleen als de ontvanger toestemming heeft gegeven.
Een consument kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie als de consument vindt dat deze niet aan de regels voldoet.