web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Research Development Aftrek

Met de Research Development Aftrek (RDA) kan een percentage van de investeringen worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om investeringen in onder andere huur van apparatuur, aankoop van materialen en investeringen in een laboratorium. In 2013 is het percentage 54%.

De aanvraag voor de Research Development Aftrek kan alleen in combinatie met de Speur- en Ontwikkelingsaftrek ingediend worden.

 Voorwaarden

  • De kosten moeten direct toerekenbaar zijn
  • De onderneming maakt gebruik van de Speur- en ontwikkelingsaftrek
  • De onderneming is vennootschapsbelastingplichtig of als zelfstandig ondernemer inkomstenbelastingplichtig.

Welke kosten komen in aanmerking

  • Huur van gebouwen en apparatuur
  • Aanschaf van apparatuur verbruiksgoederen, ICT middelen, materialen en onderdelen
  • Kosten door derden laten vervaardigen van prototypes
  • Uitgaven voor gebouwen
  • Aanschaf van licenties

Financieel voordeel

Het RDA bedrag is aftrekpost voor de aangifte winstbelasting. 54% van het goedgekeurde bedrag kan als aftrekpost bij de aangifte winstbelasting opgevoerd worden. Het bedrag kan op 2 manieren berekend worden.

  • Als het aantal goedgekeurde uren niet hoger is dan gemiddeld 150 uur per maand, dan kan het bedrag bepaald worden door het aantal uren te vermenigvuldigen met €15,–.
  • Als het aantal uren hoger is dan gemiddeld 150 uren per maand, dan kan het bedrag worden berekend op basis van de geschatte kosten voor het project.

Aanvraag indienen

Een uitgave mag maar in 1 aanvraag in een kalenderjaar worden opgevoerd. Afzonderlijke uitgaven hoger dan €1 mln kunnen niet in 1 jaar worden opgevoerd, maar moet in 5 jaar worden verdeeld.

De aanvraag moet samen met de aanvraag voor Speur- en Ontwikkelingsaftrek ingediend worden.

De aanvraag kan via eLoket ingediend worden. Een andere mogelijkheid is het downloaden van het aanvraagprogramma bij Agentschap NL.

 Melding

Uiterlijk 31 maart van het volgende kalenderjaar moeten de gerealiseerde uren voor de WBSO en de gerealiseerde kosten en uitgaven (bij geschatte kosten) voor de RDA gemeld worden bij het Agentschap NL.

Administratie bijhouden

Voor de projecten die vallen onder RDA moet een aparte administratie bijgehouden worden. Deze moet duidelijk inzicht geven aan de kosten, uitgaven, inhoud, voortgang dat is besteed aan het project.

Agentschap NL voert controles uit bij of de gegevens die zijn verstrekt bij de aanvraag overeenstemmen met de praktijk en of de werkzaamheden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Als de blijkt dat de afdrachtsvermindering ten onrechte is gegeven kan Agentschap NL een correctie afgeven of een boete opleggen.

Externe links

https://eloket.dienstuitvoering.nl/eloket-agnlid/

http://www.agentschapnl.nl/content/aanvraagprogramma-wbso-rda-2013

https://www.managementboek.nl/boek/9789001841799/introductie-basisbegrippen-bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-andre-heezen?affiliate=5298