web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Solvabiliteit berekenen

De solvabiliteit geeft aan wat de mate is waarin een onderneming in staat is om de schulden te dekken. Hoe kun je de solvabiliteit berekenen? Er zijn twee methoden om de solvabiliteit te berekenen:

In  de eerste methode wordt de verhouding tussen de activa en het vreemd vermogen uitgerekend. Dit wil zeggen in hoeverre een onderneming bezittingen heeft ten opzichte van de aanwezige schulden. Dit wordt  uitgedrukt in een percentage. Als de activa 1,5 keer zo groot zijn als het vreemd vermogen dan is de solvabiliteit 150%.

De eerste solvabiliteitsformule is:

 

Activa                      x 100% = solvabiliteit

_________________

Vreemd vermogen

 

Bij de tweede methode wordt het eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre een bedrijf bij een daling van het eigen vermogen, de vreemd vermogen verschaffers in staat is terug te betalen. Hierbij wordt vooral gekeken of de activa snel in geld zijn om te zetten. Vaste activa telt vaak niet mee voor de solvabiliteit.

 

Eigen vermogen      x 100%  = solvabiliteit

_________________

Vreemd vermogen

 

Berekening
Activa zijn de bezittingen van een bedrijf zoals de gebouwen (bij eigendom), voorraden, debiteuren en liquide middelen. Deze staan aan de linkerkant van de balans. Eigen vermogen is het aandelenkapitaal en de reserves. Deze staan doorgaans aan de rechterkant van de balans. Vreemd vermogen zijn de leningen bijvoorbeeld van de bank. Deze staan doorgaans rechtsonder op de balans.

Wat is een goede solvabiliteit?

Het hangt af per soort bedrijf wat de solvabiliteit moet zijn. Wanneer een onderneming grotere risico”s loopt zal het een grotere solvabiliteit moeten hebben. In de bovenste methode is doorgaans 150% een goede solvabiliteit.

Bij de tweede methode is een solvabiliteit van 50% voldoende. Een groot nadeel van een slechte solvabiliteit is dat het moeilijk zal zijn om meer vreemd vermogen aan te trekken voor bijvoorbeeld uitbreiding. Zowel de verstrekkers van nieuw vermogen als de huidige verstrekkers vinden het niet aantrekkelijk om een dergelijke onderneming te financieren. Wanneer een onderneming grotere risico”s loopt zal het een grotere solvabiliteit moeten hebben.

Constante kosten zijn kosten die gelijk blijven ongeacht de omvang van de productie of diensten. Variabele kosten wijzigen daarentegen wel met de omvang van de productie. Voorbeelden van constante kosten zijn machinekosten en een voorbeeld van variabele kosten zijn grondstoffen.

 

Andere artikelen:

https://www.managementboek.nl/boek/9789001841799/introductie-basisbegrippen-bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-andre-heezen?affiliate=5298

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *