web analytics

Archives

Activa

december 30th, 2014 | Redactie | Tags: , , ,

Activa zijn de bezittingen van een onderneming en zijn onder te verdelen in twee grote posten, namelijk vaste activa en vlottende activa. Het onderscheid tussen beide posten is dat vaste activa bezittingen zijn waarvan wordt aangenomen dat ze langer dan 1 jaar meegaan. Voorbeelden zijn machines die gebruikt worden voor het produktieproces. Het kenmerk van vlottende activa is dat deze binnen een jaar om te zetten zijn in geld. Voorbeelden zijn voorraden en debiteuren. Beide posten staan op de debetzijde van de balans. Vaste activa zijn te onderscheiden in: immateriële […]

Read More