web analytics

Archives

Soorten arbeidsovereenkomsten

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten met ieder aparte regels. Hieronder een aantal verschillende soorten arbeidsovereenkomsten: Afroepcontract Bij een afroepcontract kan een werkgever een oproepkracht in schakelen als daar behoefte aan is. Er zijn verschillende vormen van afroepcontracten. Nulurencontract De werknemer heeft wel de verplichting om te gaan werken als hij wordt opgeroepen maar heeft geen garantie voor het aantal uren dat hij kan werken. De werkgever is wel verplicht de oproepkracht minimaal drie uur te betalen bij oproep. Minimum – maximum contract De werkgever is verplicht de afgesproken uren te […]

Read More

Arbeidsovereenkomst

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

In een organisatie is doorgaans de situatie dat een werknemer werk verricht voor de werkgever. In dat geval spreekt men van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. De definitie van een arbeidsovereenkomst is dat de werknemer zich verbindt in de dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Bij een arbeidsovereenkomst is er dus sprake van loon en het verrichten van arbeid. In de wet worden drie elementen genoemd waaraan voldaan moet worden wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst: De arbeid moet persoonlijk worden verricht […]

Read More