web analytics

Archives

Collectieve arbeidsovereenkomsten

 De cao is een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden die vermeld staan in de CAO hebben voorrang op de arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst. De CAO wordt meestal afgesloten tussen werkgevers en vakbonden. De afspraken die in een CAO worden gemaakt zijn vaak gunstiger dan de wettelijke regelingen zoals minimum loon. Als er geen collectieve arbeidsovereenkomsten zijn dan gelden de voorwaarden die de werkgever en werknemer individueel maken. De collectieve arbeidsovereenkomsten zijn de arbeidsvoorwaarden van een bedrijf of bedrijfstak vastgelegd. De afspraken die in collectieve arbeidsovereenkomsten gemaakt worden […]

Read More