web analytics

Archives

Dinalog Conversion Factory

Als u als MKB-ondernemer een logistiek probleem heeft, dan kunt u dit laten oplossen tegen een gereduceerd tarief met de Dinalog Conversion Factory. Het probleem wordt dan opgelost door een team van de Technische Universiteit Eindhoven. Ook als groep MKB bedrijven kan worden ingeschreven. In 2013 kunnen maximaal 20 projecten onder deze regeling uitgevoerd worden. De regeling Dinalog Conversion Factory is bedoeld om het MKB te stimuleren om beschikbare kennis toe te passen en met de onderwijsinstellingen te werken aan een nieuwe generatie logistieke professionals. De problemen die opgelost worden […]

Read More