web analytics

Archives

Indiensttreding

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer moet u als werkgever voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Hieronder deze administratieve taken: Opgave gegevens voor loonheffing Bij indiensttreding moet de werknemer schriftelijk de volgende gegevens aan de werkgever verstrekken: naam en voorletters geboortedatum burgerservicenummer adres postcode en woonplaats woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont De werknemer moet eveneens bij indiensttreding een verzoek indienen bij de werkgever voor het toepassen van de loonheffingskorting. De opgaaf van de gegevens voor de loonheffingen is vormvrij. De schriftelijke gegevens en het verzoek […]

Read More