web analytics

Archives

Realisatieprincipe

oktober 22nd, 2018 | Redactie | Tags:

Het realisatieprincipe is een toerekeningsregel voor de opbrengsten of winst aan een periode. Dit principe houdt in dat de periode waarin de prestatie door de onderneming is geleverd in het produktie- en verkoopproces en de opbrengst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld, is de periode waarin de opbrengst wordt genomen. Bij ondernemingen die een voorraad houdt heeft de onderneming te maken met het probleem dat de opbrengst van de goederen niet vaststaat voor de goederen verkocht en geleverd zijn. De opbrengst en de winst wordt pas genomen op het moment […]

Read More

Grondslagen waardering jaarrekening

oktober 22nd, 2018 | Redactie | Tags:

Voor de waardering van de waardering van de activa zijn er vijf grondslagen.  Historische kosten Actuele waarde  Directe opbrengstwaarde Indirecte opbrengstwaarde Contante waarde  

Read More