web analytics

Archives

Werkkapitaal

april 30th, 2018 | Redactie | Tags: ,

Het werkkapitaal is het verschil tussen het bedrag van de totale vlottende activa en het bedrag van de totale vlottende passiva. Vlottende activa zijn o.a debiteuren, voorraden en liquide middelen. Vlottende passiva zijn o.a. crediteuren, andere kortlopende schulden en overlopende passiva. Dit ratio geeft net als de twee andere bekende ratio’s een beeld van de de liquiditeit van een onderneming.   De definitie luidt dan:   Werkkapitaal = Vlottende activa – Vlottende passiva   of   WK = VLA – KVV   Een andere manier van berekenen van het werkkapitaal […]

Read More