web analytics

Archives

Reclame

Het doel van reclame is om klanten over te halen tot aanschaf van goederen en diensten, het versterken van het imago of de naamsbekendheid vergroten. Een bekend model van de werking van reclame is het AIDA model. Dit wil zeggen Attention, Interest, Desire, Action: de aandacht opwekken, de interesse wekken, het verlangen opwekken, tot actie overhalen. AIDA is ontstaan rond 1900. Sindsdien zijn er veel variaties geweest op dit model, die voornamelijk bestonden uit het toevoegen van andere effecten. Veelgebruikte media voor reclameboodschappen zijn: • Televisie • Radio • Internet […]

Read More