web analytics

Archives

Solvabiliteit berekenen

De solvabiliteit geeft aan wat de mate is waarin een onderneming in staat is om de schulden te dekken. Hoe kun je de solvabiliteit berekenen? Er zijn twee methoden om de solvabiliteit te berekenen: In  de eerste methode wordt de verhouding tussen de activa en het vreemd vermogen uitgerekend. Dit wil zeggen in hoeverre een onderneming bezittingen heeft ten opzichte van de aanwezige schulden. Dit wordt  uitgedrukt in een percentage. Als de activa 1,5 keer zo groot zijn als het vreemd vermogen dan is de solvabiliteit 150%. De eerste solvabiliteitsformule is:   […]

Read More