web analytics

Archives

Research Development Aftrek

Met de Research Development Aftrek (RDA) kan een percentage van de investeringen worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om investeringen in onder andere huur van apparatuur, aankoop van materialen en investeringen in een laboratorium. In 2013 is het percentage 54%. De aanvraag voor de Research Development Aftrek kan alleen in combinatie met de Speur- en Ontwikkelingsaftrek ingediend worden.  Voorwaarden De kosten moeten direct toerekenbaar zijn De onderneming maakt gebruik van de Speur- en ontwikkelingsaftrek De onderneming is vennootschapsbelastingplichtig of als zelfstandig ondernemer inkomstenbelastingplichtig. Welke kosten komen […]

Read More

Programma innovatiestimulering

Mkb-ondernemingen kunnen deelnemen aan het programma innovatiestimulering. De aanvraag loopt via de provincie. Dit programma biedt subsidies, investeringspremies en samenwerkingsprojecten tussen kennis- en onderwijsinstellingen en groepen van bedrijven.   Waar kan de subsidie aangevraagd worden? Via de provincie.

Read More

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk kan een deel van de loonkosten die uitgegeven worden voor technologisch speur- en ontwikkelingswerk, vergoed worden. Deze regeling biedt dus het voordeel dat de kosten voor Research en Development verlaagd kunnen worden. Praktisch betekent het dat er minder loonheffing wordt afgedragen. Het financieel voordeel is voor ieder soort onderneming verschillend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen startende ondernemingen, ondernemingen, kennisinstellingen en zelfstandigen.  Niet alle projecten komen in aanmerking. De projecten zijn bepaald en moeten ook nog aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke projecten komen […]

Read More

Dinalog Conversion Factory

Als u als MKB-ondernemer een logistiek probleem heeft, dan kunt u dit laten oplossen tegen een gereduceerd tarief met de Dinalog Conversion Factory. Het probleem wordt dan opgelost door een team van de Technische Universiteit Eindhoven. Ook als groep MKB bedrijven kan worden ingeschreven. In 2013 kunnen maximaal 20 projecten onder deze regeling uitgevoerd worden. De regeling Dinalog Conversion Factory is bedoeld om het MKB te stimuleren om beschikbare kennis toe te passen en met de onderwijsinstellingen te werken aan een nieuwe generatie logistieke professionals. De problemen die opgelost worden […]

Read More