web analytics

Archives

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

mei 17th, 2013 | Redactie | Tags: ,

De Garantie Ondernemingsfinanciering betekent dat de financiers van grote en middelgrote bedrijven een garantie op een lening van 50% kunnen krijgen van de overheid. De leningen lopen van €1.5 mln tot €50 mln.   Voorwaarden: • De onderneming moet substantiële activiteiten hebben in Nederland.• Het bedrijf is in de kern gezond. • Goede rentabiliteits- en continuiteitsperspectieven • Geen grote kapitaalsonttrekkingen in de 12 maanden daarvoor. • Een aantal sectoren zijn uitgesloten. Hoe? De aanvraag loopt via één van de aangesloten banken. De bank bepaalt de of de kredietaanvraag in behandeling […]

Read More

Groeifaciliteit

Bij een snelle groei is vaak extra kapitaal nodig. Wanneer de financier terughoudend is kan de groeifaciliteit helpen. Bij een financiering van banken kan een garantiefinanciering worden gegeven tot €5 mln als achtergestelde lening. Risicodragend vermogen verstrekt door participatiemaatschappijen valt tot €25 mln onder de regeling.   Bij faillissement, verlies van verkoop aandelen of kwijtschelding van een lening is 50% garantgesteld.  Eenmalig wordt een provisie van 0,5% gerekend. Daarnaast moet jaarlijks een provisie aan het Agentschap NL betaald worden. Voorwaarden: • Voldoende rentabiliteits- en continuiteitsperspectief. • Bepaalde sectoren zijn uitgesloten. […]

Read More

Borgstelling MKB krediet (BMKB)

De borgstelling MKB krediet is een garantstelling van de overheid voor een gedeelte van een krediet van de onderneming. Dit is mogelijk wanneer het bedrijf te weinig onderpand kan bieden maar wel een gunstig toekomstperspectief heeft. De financierende bank kan dit krediet aanvragen. Bedrijven kunnen maximaal €1.000.000 aanvragen.   Starters BMKB Wanneer een onderneming minder dan 3 jaar bestaat kan er gebruik gemaakt worden van de starters BMKB. De regeling is bedoeld voor starters met goede perspectieven, maar die te weinig onderpand kan bieden. De overheid staat dan garant voor […]

Read More

Microkrediet

augustus 11th, 2011 | Redactie | Tags: , ,

Microkredieten worden verstrekt aan ondernemers die een zakelijke lening tot €50.000 nodig hebben. Naast de lening kan ook coaching aangevraagd worden. De lening en coaching kan worden aangevraagd bij Qredits Microfinanciering Nederland.     Voorwaarden: • Krediet tot €50.000 • Ondernemingsplan inclusief exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose en investeringsbegroting. • De onderneming is een eenmanszaak, VOF, CV of een BV. Hoe? Microkredieten worden aangevraagd bij Qredits Microfinanciering Nederland.

Read More