web analytics

Archives

Opslagmethode

De opslagmethode wordt gebruikt bij het toerekenen van de bedrijfskosten. Bij de opslagmethode worden de indirecte kosten aan de producten toegedeeld naar de mate waarin zij de directe kosten veroorzaken. Bij de opslagmethode wordt er vanuit gegaan dat het bedrag aan indirecte kosten evenredig is aan met de mate waarin het directe kosten veroorzaakt.Als opslagbases kan gebruikt worden: directe grondstofkosten, de hoeveelheid grondstof of kunnen de indirecte kosten in gelijke bedragen verdeeld worden over de directe kosten. Er zijn twee vormen van de opslagmethode. De eerste is de primitieve methode. […]

Read More