web analytics

Archives

Wet verbetering poortwachter

In 2002 is de wet verbetering poortwachter ingesteld. Deze wet heeft tot doel het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De werkgever en werknemer moeten zich daarbij inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De werkgever heeft de volgende verplichtingen:  Probleemanalyse wet verbetering poortwachter Als de werknemer zes weken ziek is moet volgens de wet verbetering poortwachter een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer […]

Read More