web analytics

Archives

Wet verbetering poortwachter

In 2002 is de wet verbetering poortwachter ingesteld. Deze wet heeft tot doel het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De werkgever en werknemer moeten zich daarbij inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De werkgever heeft de volgende verplichtingen:  Probleemanalyse wet verbetering poortwachter Als de werknemer zes weken ziek is moet volgens de wet verbetering poortwachter een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer […]

Read More

Ziekteverzuim

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Bij ziekteverzuim van de werknemer is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. De eerste 2 jaar betaalt de werkgever doorgaans het loon door. Na 2 jaar kan onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst ontbonden worden.   Het proces bij ziekteverzuim Wanneer de werknemer zich ziek meldt moet dit worden doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst of bedrijfsarts begeleidt de zieke werknemer. Zij geven advies over de re-integratie van de zieke werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts moet binnen 6 weken nadat de werknemer zich heeft ziek gemeld […]

Read More