web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Transitoria

Transitoria of transitorische posten zijn schulden voor ontvangen diensten wanneer de betaling nog moet worden gedaan, of zijn vooruitbetaalde kosten wanneer de betaling al is gedaan, maar de kosten in een latere periode vallen.

Voorbeelden van transitoria zijn rente of verzekeringen. Rente moet worden opgenomen als transitorische post als er te ontvangen of te betalen rente verwacht wordt, die in de nieuwe periode pas wordt uitbetaald of betaald wordt. De berekening van de rente wordt door de bank immers pas gedaan na afloop van de periode. Dit betekent dat de rente over het laatste kwartaal of maand als transitorische post moet worden opgenomen.

Verzekeringen worden meestal voor een jaar vooruitbetaald. Het kan dus zijn dat een verzekering in juni wordt betaald voor een heel jaar. In december moet dan het vooruitbetaalde bedrag over januari tot en met mei als transtorische post worden opgenomen.

Deze posten staan op de balans totdat ze in de resultatenrekening kunnen worden verwerkt. De transitoria vallen onder de kortlopende schulden of bezittingen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *