web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Vaste activa

januari 24th, 2015 | Redactie | Tags:

Vaste activa behoort tot de bezittingen van een onderneming en staat op de debetzijde van de balans. Criterium is dat de activa langer dan een jaar gebruikt worden.

De vaste activa worden onderverdeeld in :

  • immateriële v.a.
  • materiële v.a.
  • financiële v.a.

Voorbeelden zijn onder andere gebouwen en machines. Deze activa dient opgenomen te worden in de balans voor de aankoopprijs.  Activa wordt niet volledig ten laste van de winst gebracht, maar wordt afgeschreven. De afschrijvingskosten komen ten laste van het resultaat. Onderhoudskosten aan dergelijke activa worden wel rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Er zijn verschillende afschrijvingsmethoden. Indirecte kosten kunnen onder bepaalde omstandigheden ook aan het activum worden toegeschreven.

Immateriële activa onderscheiden zich van materiële v.a. doordat ze geen tastbare vorm hebben. Ze zijn wel langdurig dienstbaar aan de onderneming. Onder deze post vallen onder andere software, concessies en vergunningen. Ontwikkelingskosten kunnen soms ook onder immateriële v.a. vallen.

Financiële v.a. zijn deelnemingen in andere ondernemingen. Het gaat hierbij om een langlopend kapitaalbedrag waarbij samenwerking wordt beoogd. Het belang moet daarbij in principe duurzaam zijn bedoeld. Het kan hierbij gaan om dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen.

Artikelen die misschien ook interessant zijn:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *