web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Risicokapitaal

Risicokapitaal is geld dat een informal investor, venture capitalists en participatiemaatschappijen in een bedrijf investeren. Bij deze groep investeerders gaat het meestal om grote bedragen. Deze investeerders zijn op zoek naar een zo hoog mogelijk rendement. 

Na een paar jaar verkopen deze investeerders hun aandeel in het bedrijf. De participatiemaatschappij neemt rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van uw onderneming. De looptijd van de investering is gemiddeld 3 tot 7 jaar, afhankelijk van het type financiering en de marktontwikkeling. Soms verstrekt de participatiemaatschappij in combinatie met aandelenkapitaal ook achtergestelde leningen om de vermogensstructuur (solvabiliteit) van de onderneming te optimaliseren.

Er zijn verschillende vormen van risicokapitaal: de informal investor, venture capitalist en de participatiemaatschappij.

 • De informele investeerder kan het beste omschreven worden als een particuliere investeerder, die investeert in ideeen en bedrijven waar andere investeerders zijn afgehaakt. De informele investeerder opereert meestal vanuit een relatienetwerk. Het voordeel van een informele investeerder is dat deze vaak vakinhoudelijke kennis heeft. De bedragen die een particuliere investeerder investeert gaan meestal tot ongeveer €300.000.
 • De venture capitalist kan een particuliere investeerder zijn of een participatiemaatschappij. In dit geval gaat het vaak om de grotere bedragen, namelijk de bedragen vanaf €300.000.
 • De participatiemaatschappij. Participatiemaatschappijen zijn te verdelen in een aantal gebieden.
 1. Dochters van banken en verzekeraars. Deze fondsen kunnen een kapitaal betrekken bij de moedermaatschappij bij een goed voorstel.
 2. Fondsen met een specialisatie naar levenscyclus zoals startkapitaal, groeikapitaal, buyout/ buyin financiering tot herstructurering (turnaround, financiering naar regio of naar bedrijfstak.
 3. Onafhankelijke fondsen
 4. Overheidsfondsen: regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

De participatiemaatschappij neemt rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van uw onderneming. De looptijd van de investering is gemiddeld 3 tot 7 jaar, afhankelijk van het type financiering en de marktontwikkeling.

Voordelen van risicokapitaal:

 • Grotere investeringsbedragen mogelijk dan bij financiering door banken.
 • De investeerders brengen behalve kapitaal vaak ook vakinhoudelijke kennis in.
 • Banken vragen vaak zekerheid.
 • Mogelijkheid tot achtergestelde leningen.  

 

Nadelen van risicokapitaal: 

 • De investeerders hebben direct invloed en daardoor meer bemoeienis in de bedrijfsvoering dan banken.
 • De investeerders kunnen de lange termijn uit het oog verliezen.
 • De investeerders moeten ‘echt’ geloven in het idee of bedrijf.

Artikelen die misschien ook interessant zijn: