web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Vlottende activa

januari 17th, 2015 | Redactie | Tags: ,

Vlottende activa wordt omschreven als bezittingen die een onderneming binnen een jaar in liquide middelen kan omzetten. Ze bestaan over het algemeen vooral uit overlopende activa, vorderingen, effecten, liquide middelen en voorraden.

Overlopende activa bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten. Een voorbeeld van vooruitbetaalde kosten is nog te ontvangen rente van een lening. Een vordering is een aanspraak ergens op. Een voorbeeld is een debiteur.

Effecten worden onderscheiden in aandelen en obligaties. Op de balans worden aandelen en obligaties gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen omvatten kas, bank en deposito’s met een korte looptijd.

Het onderscheid tussen vlottende en vaste activa is bij vorderingen en effecten soms moeilijk te maken. Om het onderscheid te maken moet gekeken worden naar de functie van de activa. Als ze niet bedoeld zijn voor duurzame functievervulling, zijn het vlottende activa.

https://www.managementboek.nl/boek/9789001841799/introductie-basisbegrippen-bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-andre-heezen?affiliate=5298

Artikelen die misschien ook interessant zijn:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *