web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Vordering

januari 30th, 2015 | Redactie | Tags:

Een vordering wordt omschreven in de wet als het recht van de schuldeiser een prestatie van de schuldenaar van een verbintenis te verlangen. Tegenover die vordering staat de schuld van de schuldenaar, dus de plicht om de prestatie te leveren.

Een vordering kan uit verschillende invalshoeken bekeken worden. Deze term heeft bijvoorbeeld een financiële betekenis. Ook heeft deze term een juridische betekenis.

Financieel

Een vordering heeft voor een onderneming ook een financiële betekenis. Het betekent dat een onderneming nog een prestatie te goed heeft. Meestal is dit natuurlijk geld, zoals bij debiteuren. De vordering wordt op de balans ingedeeld onder de vlottende activa. Dat wil zeggen dat het over het algemeen binnen een jaar te vorderen is. Een vordering wordt gewaardeerd tegen nominale waarde, dus de oorspronkelijke waarde, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Juridisch

De term vordering bestaat niet in de wet maar vloeit voort uit de verbintenis. Het is het actieve deel van de verbintenis. Er zijn vele soorten vorderingen, omdat er ook vele soorten verbintenissen zijn. Als belangrijkste vordering kan genoemd worden de betaling van een geldsom. Wat precies de vordering inhoudt vloeit voort uit de verbintenis.

Vorderingen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld:

  • De eerste is de ontstaansbron en de inhoud. Dit is bijvoorbeeld levering van goederen.
  • Een andere onderscheid is de wijze van levering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vorderingen op naam en toonder en ordervorderingen.
  • Verder wordt onderscheid gemaakt tussen overdraagbare en niet overdraagbare vorderingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *