web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Wat is een kostenplaats?

juli 4th, 2014 | Redactie | Tags:

Bij een kostenplaats wordt een organisatie onderverdeeld in een aantal eenheden. Kosten en prestaties die samenhangen met deze eenheden worden dan toegedeeld naar deze kostenplaats. Voorwaarde voor deze eenheden is dat deze dan wel een eenduidige prestatie moet leveren.

Verdeelsleutel

Alle kosten worden dan toegedeeld naar de onderdelen waar de kosten worden gemaakt. Het is dan van belang om de kosten zo direct mogelijk toe te delen. Het lastige hierbij is dat er kosten zijn die niet eenduidig toe te delen zijn aan één bepaalde kostenplaats, en aan meerdere kostenplaatsen toegedeeld moeten worden. Een voorbeeld hiervan is huisvesting. Alle kostenplaatsen maken uiteraard gebruik van de huisvesting. Deze kosten moeten dan verdeeld worden over de verschillende kostenplaatsen. Hiervoor moet dan een goede verdeelsleutel gemaakt worden.

Voordeel

Voordeel van de kostenplaatsen is dat er inzicht is in hoe goed of slecht de verschillende eenheden draaien en dat de organisatie beter beheersbaar is.

Hoofdkostenplaats

Kostenplaatsen worden onderverdeeld in de hoofdkostenplaats, zelfstandige kostenplaats en de hulpkostenplaats. De hoofdkostenplaats is meestal een zelfstandige afdeling binnen de organisatie. De hulpkostenplaats is een afdeling die niet zelf productief is maar diensten verricht voor de andere afdelingen. De hulpkostenplaats wordt gebruikt om kosten zoals huisvesting te groeperen. Deze kosten worden later verdeeld via een kostenverdeelstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *