web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Wat zijn marketinginstrumenten?

mei 17th, 2013 | Redactie | Tags: ,

Wat zijn marketinginstrumenten? Marketing is het geheel van activiteiten die er op gericht de verkoop van goederen te bevorderen. Marketing wordt over het algemeen in vier verschillende marketinginstrumenten onderscheiden. Dit zijn de 4 p’s: product, prijs, promotie en plaats. 

De 4 p’s
De eerste P betreft het eigenlijke produkt ofwel datgene wat verkocht moet worden. Hierbij draait het er vooral om hoe dit product aansluit bij de wensen en behoeften van de klant. Marketing begint dus al bij het ontwikkelen van het product.Marketinginstrumenten

De tweede P betreft de prijs of het prijsbeleid. Niet alleen is de prijs het uiteindelijke resultaat van een succesvolle marketinginspanning (in de vorm van de betaling voor het product of de dienst), ook is prijs een duidelijke signalering van eigenschappen van het product. Hoge prijzen geven vaak het signaal af dat de kwaliteit van het product of dienst dienovereenkomstig is. In de vier P-typologie valt ook het kortingsbeleid onder de P van prijs.

De derde P betreft de promotie. Hieronder vallen onder meer adverteren, verkooppromoties in de winkel, publiciteit en persoonlijke verkoop.

De laatste P wordt in het Nederlands vaak vertaald als locatie. Het betreft een enigszins gezochte vertaling van het Engelse placementen refereert in brede zin aan de plek waar het product verkocht wordt. Hieronder vallen naast de locatie waar het product verkocht wordt ook zaken als het distributiekanaal, of zelfs het (sub)segment waarop de marketinginspanningen zich richten, bijvoorbeeld jongvolwassenen, gezinnen met kinderen, vrouwen, et cetera.

Marketingmix
MarketinginstrumentenGezamenlijk worden de vier elementen ook wel de marketingmix genoemd en vormen ze de voornaamste bouwstenen voor een marketingplan. Een kritiekpunt op dit model is dat het vooral geschikt is voor laagwaardige producten zoals die vaak in een supermarkt worden aangetroffen. Het model zou minder geschikt zijn voor producten die via een complex proces worden aangeschaft, zoals industriële producten of kapitaalgoederen. Vooral de lange termijnrelatie tussen leverancier en afnemer kan slechts met moeite onder dit model gebracht worden.

Een onderneming moet de behoeften van afnemers in kaart brengen en een product ontwikkelen die voldoet aan deze behoefte. Daarnaast moeten op de veranderende behoeften ingespeeld worden. Marktonderzoek heeft tot doel om de behoeften op te sporen. Reclame zorgt ervoor dat de producten bekend worden bij de afnemers die de behoefte hebben. Marketing is erop gericht om:

  • verkoop te stimuleren,
  • gedrag te wijzigen,
  • houding ten opzichte van het produkt positief te veranderen,
  • de vraag te verschuiven

    Marketiginstrumenten

 

 

 

Marketingproces

Om de verkoop te stimuleren en de gedragswijzigingen te kunnen realiseren moeten een bepaald proces worden gevolgd. Dit heet het marketingproces. De stappen in het marketingproces lopen als volgt:

  1. Het begint met een marktonderzoek.
  2. Doelmarkt kiezen
  3. Produktontwikkeling
  4. Promotie
https://www.managementboek.nl/boek/9789001841799/introductie-basisbegrippen-bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-andre-heezen?affiliate=5298