web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Werkkapitaal

april 30th, 2018 | Redactie | Tags: ,

Het werkkapitaal is het verschil tussen het bedrag van de totale vlottende activa en het bedrag van de totale vlottende passiva. Vlottende activa zijn o.a debiteuren, voorraden en liquide middelen. Vlottende passiva zijn o.a. crediteuren, andere kortlopende schulden en overlopende passiva. Dit ratio geeft net als de twee andere bekende ratio’s een beeld van de de liquiditeit van een onderneming.

 

De definitie luidt dan:

 

Werkkapitaal = Vlottende activa Vlottende passiva

 

of

 

WK = VLA KVV

 

Een andere manier van berekenen van het werkkapitaal is het Eigen Vermogen bij het Lang Vreemd Vermogen op te tellen.

Een hoog werkkapitaal wil niet altijd aangeven dat dit goed is voor een onderneming. Een hoge positieve ratio kan ook aangeven dat de onderneming relatief veel liquide middelen heeft vastzitten in de onderneming. daartegenover staat dat een negatieve uitkomst van de berekening erg duur kan zijn omdat het financieren van vlottende passiva veelal erg duur is.

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789001841799/introductie-basisbegrippen-bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-andre-heezen?affiliate=5298