web analytics

www.mkbadviesenondersteuning.nl

Ziekteverzuim

mei 16th, 2013 | Redactie | Tags:

Bij ziekteverzuim van de werknemer is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. De eerste 2 jaar betaalt de werkgever doorgaans het loon door. Na 2 jaar kan onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst ontbonden worden.

 

Het proces bij ziekteverzuim

Wanneer de werknemer zich ziek meldt moet dit worden doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst of bedrijfsarts begeleidt de zieke werknemer. Zij geven advies over de re-integratie van de zieke werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts moet binnen 6 weken nadat de werknemer zich heeft ziek gemeld een probleemanalyse maken. Aan de hand van een probleemanalyse wordt een Plan van Aanpak gemaakt van de re-integratie van de zieke werknemer.

Als na 42 weken de werknemer nog steeds ziek is, moet het ziekteverzuim doorgegeven worden aan het UWV.

Wanneer de werknemer na 2 jaar nog ziek is, dan kan een WIA uitkering worden aangevraagd. Als niet voldoende is gedaan door de werkgever aan de re-integratie van de werknemer, dan kan de werkgever verplicht worden om maximaal 1 jaar het loon van de werknemer door te betalen.
In het geval dat bekend is dat de werknemer lang afwezig zal zijn kan vervroegd de WIA uitkering aangevraagd worden.

In de Wet Poortwachter staan de regels met betrekking tot de taken en verplichtingen van de werkgever en werknemer zijn bij re-integratie.

Vakantie

Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, moet de werknemer zich bij de leidinggevende ziekmelden. Hij moet daarbij de klachten en de verwachte duur van de ziekte aangeven. De werknemer moet ook een arts om een ongeschiktheidsverklaring te vragen met daarbij de aanvangsdatum en de verwachte hersteldatum. De werknemer heeft in het geval van ziekte tijdens vakantie recht op restitutie van vakantiedagen.

Vakantiedagen

Voor 2012 bouwde de werknemer alleen vakantiedagen op over de laatste 6 maanden van de ziekteperiode. Vanaf 1 januari zijn deze regels gewijzigd. Bij ziekte bouwt de werknemer vakantie dagen op over de gehele ziekteperiode. 

Gerelateerde artikelen: Wet verbetering poortwachter